Teemme sen
minkä lupaamme

Palvelut » Sopimusoikeus » Salassapitosopimus

Salassapitosopimus

Alla lisää erilaisista sopimustyypeistä:

› Kilpailukieltosopimus
› Salassapitosopimus

 

Yrityssalaisuuksien suoja on keskeinen osa yritysten riskienhallintaa. Yrityssalaisuudet ovat usein yrityksen tärkein omaisuuserä ja niillä on usein huomattava vaikutus yrityksen arvoon.

 

Yrityssalaisuuksien suojasta säädetään muun muassa työsopimuslaissa, rikoslaissa ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantaja- ammatti- ja liikesalaisuuksia. Rikoslaissa yrityssalaisuuden rikkominen ja väärinkäyttö on säädetty rangaistavaksi teoksi. Edelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa.

 

Salassapitosopimusta on syytä käyttää muun muassa osana työsopimusta tai erillisenä sopimuksena työntekijän kanssa silloin, kun työntekijä on tekemisissä työnantajan yrityssalaisuuksien kanssa. Salassapitosopimusta on syytä käyttää myös muun muassa erilaisissa osakas-, yhteistyö-, jälleenmyynti-, franchising-, linsensiointi-, ohjelmisto-, valmistus-, alihankinta-, tuonti- ja vientisopimuksissa.

 

Salassapitosopimuksen hyötyjä ovat muun muassa se, että salassapitosopimuksella voidaan määrittää salassa pidettävä tieto ja salassapitomääräyksen rikkomisesta seuraava sopimussakko.

 

Salassapitosopimusjärjestelyillä on myös yrityksen arvoa kasvattava vaikutus. Muun muassa yrityskauppatilanteessa ostaja arvioi miten myytävän yrityksen yrityssalaisuudet on suojattu ja onko asianmukaiset salassapitosopimukset laadittu.

 

Salassapitosopimuksen hyötyjä:

  • riskienhallinta paranee
  • salassapidon kohteen määrittely
  • sopimussakon määrittäminen
  • riidanratkaisun ennakollinen määrittäminen
  • yrityksen arvon kasvattaminen

 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. Alkuneuvontamme on maksutonta.

Kysyttävää palvelusta?

 

Ota yhteyttä  asiantuntijaamme:

 

› Nikolay Yuferev

Teppo Laine

› Markku Lappalainen

MAKSUTON ALKUNEUVONTA

Asiantuntijamme
ovat sinua varten

020 742 4460

OTA YHTEYTTÄ

Yhteydenotto ja suullinen alkuneuvonta
ovat maksuttomia. Maksullisista
toimenpiteistä sovitaan aina erikseen.

kansainvalistyminen

Apua kansainvälistymiseen

Palvelemme asiakkaitamme myös kansainvälisesti kattavan yhteistyöverkostomme kautta.

› Kansainvälinen yhteistyöverkostomme

© Asianajotoimisto Legistum Oy

rss Legistum facebookissa twitter legistum linked ind